UŽ JE NÁS DOHROMADY 7430 FANOUŠKŮ METALU

Pravidla hlasování

Děkujeme, že jste se rozhodli zúčastnit Hlasování v anketě METAL FAMILY 2020. Abychom udrželi Hlasování regulérní, vypracovali jsme tato pravidla hlasování.

Zodpovězením bez výhrady na veškeré anketní Otázky a vygenerováním personalizovaného Plakátu přistupujete k těmto pravidlům, čímž mezi námi, společností METALSHOP.CZ, s.r.o. (viz dále) a Vámi vzniká smlouva. V jejím rámci rovněž prohlašujete, že jste se seznámili s informacemi o ochraně osobních údajů, jak je uvedena níže.

Každý Hlasující se může zúčastnit pouze jednou za Hlasovací období.

Pro udržení regulérnosti Hlasování budeme potřebovat Vaši e-mailovou adresu. Abychom zajistili férovost Hlasování budeme rovněž kontrolovat IP adresu, ze které budete hlasování provádět.

Pokud budeme mít podezření z manipulace s hlasy, jsme oprávněni hlas do Hlasování nezapočítat a Hlasujícího z Hlasování vyřadit. Posouzení, zda bylo či nebylo manipulováno s hlasy je zcela v pravomoci Organizátora Hlasování a toto rozhodnutí je konečné.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s Hlasováním budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tedy emailovou adresu a IP adresu, přezdívku, popř. věk, jméno, město bydliště a zájmy či preference v rámci odpovědí na kladené Otázky rádi bychom Vás informovali o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Organizátor, společnost METALSHOP.CZ, s.r.o., se sídlem Bystřice č.p. 174, 739 95 Bystřice, IČO 28574699, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32711, e-mail [email protected], jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, IP adresa a případně další Vámi poskytnuté osobní údaje.

Účel a právní základ zpracování, doba uložení

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem realizace Hlasování METAL FAMILY 2020 a za účelem kontroly regulérnosti tohoto hlasování.

Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat ihned po skončení Hlasování, nejpozději však 12 měsíců po skončení Hlasovacího období

Právním základem pro prováděné zpracování Vašich osobních údajů je tato smlouva a dále oprávněný zájem správce na řádném průběhu Hlasování.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám s výjimkou Zpracovatele, společnosti společnost next CRE s.r.o., se sídlem Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 293 96 239, e-mail: [email protected].

Další výjimkou je případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon (např. Policii ČR).

Vaše osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

Vaše další práva ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Za podmínek daných Nařízením máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz. Dále máte právo na přenos osobních údajů k jinému správci a v případě, kdy zpracováváme osobní údaje proto, že je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: http://www.uoou.cz (pro Slovensko - Úrad pre Ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - https://dataprotection.gov.sk/uoou).